İyi fikirler nereden çıkar?

“Yeni bir fikir aslında temele inerseniz bir şebekedir. Yani, beyninizin içinde şunlar oluyor. Bir fikir, yeni bir fikir, beyninizin içinde birbirleriyle senkronize ateşlenen yeni bir sinir ağıdır. Daha önce ortaya çıkmamış yeni bir dizilimdir. Şimdi soru şu: Bu tip yeni ağların oluşumunun daha çok olduğu ortamlara beyninizi nasıl götürebilirsiniz? Aslında, ilginç olan şu ki, dış dünyadaki bu tip şebeke yapıları aslında insan beyninin içindeki şebeke yapısının birer taklidi.”*

*İzleyeceğiniz konuşmadan bir alıntıdır.


Steven Johnson’ın İyi fikirler nereden çıkar sorusunun peşinde bir animasyon video. Şimdilerde hızlandırılmış kara kalem çizimler çok seviliyor.

Güzel bir örnek. Animasyonun kendisi “inovasyon nedir?” sorusuna yaratıcı bir cevap gibi.

Dijital devrim diyebileceğimiz internet ve mobil teknolojilerin icadı bildiğimiz dünyanın kurallarını yerle bir edince olan oluyor.

Kontrolsüz bir yaratma ve yenilenme süreci başlıyor.

Önce muhafazakar sermaye panikliyor.

Sonra ben de yaparım ne var ki diyor. Kitle iletişiminin gücü iştahını kabartıyor.

İşte bu karın ağrısının sonucunda bulunan en jan janlı kavram İNOVASYON.

İş dünyası için “para kazandıran yaratıcı düşünce” demek.

Kar amacı gütmeyen sosyal girişimciler için ise “fayda yaratan yaratıcı düşünce”

2