Dönüşüm / Transform

DÖNÜŞÜM / TRANSFORM

trans – things__photographic reaction about changing world

“trans – şeyler_____değişen Dünya’ya fotografik bir tepkime”

Işıkla oynaşmış her fotoğraf kartı dönüşüme uğramıştır bile…
Kafka’nın böceği Gregor Samsa, insandan dönüşerek kazandığı yeni formuyla yaşama ayak uydurmaya çalıştığı gibi toplumsal dönüşümlerin de bir ayak uydurma oyununa evrildiği zamanlardayız. Şey’lerin dönüşümü, teknolojinin biçim değiştirmesi ve siyasal ekonomik sistemlerin insanı sürüklediği açmazlar; kapitalizm, savaşlar, benlik mücadeleleri, ego ile bitmez tükenmez kavgalar.

Ağırlıklı olarak siyah beyaz çalışmalardan oluşan “Dönüşüm” sergisi büyük çoğunluğu analog makinede çekilerek karanlık odada el yordamı ile basılan fotoğraflardan oluşuyor. 2000’lerin başını adresliyor ve dijital çağın sıçrama yaptığı günlerde fotoşop öğrenmeye çalışan benim gibi heyecanlı gençlerin ilk manipülasyonlarının izlerini taşıyor. Sevinçle beklediğim dijital dönüşümün bende yarattığı ilk etkinin ise fotoğraf çekmeyi bırakmak olduğunu düşünürsek; bu dönüşümün bizleri/toplumu nelerden vazgeçirebileceğini, neleri yeni formlarla dize getireceğini bilmiyoruz. Hayat dönüşüyor ve devam ediyor…”Gerçekten mi?” sorusunu sormadan edemiyorum.

Arsız bir çığırtkanlıkla karşıladığımız bu yeni sanayi devrimi ve dijital dönüşüm umalım ki böcek yapmasın bizi !

Dijital Fotoğraf Sergisi: https://donusum.wordpress.com/
1