yokolan

YOK OLAN – Disappearing / Photo Art Project

YOK OLAN – Disappearing / Photo Art Project

trans-şeyler: değişen dünyaya fotografik tepkime / trans-things: photographic reaction about changing world YOK OLAN NE? / WHAT IS DISAPPEARING? Yok olma ve  yok oluş fikri çok çok eski zamanlardan beri insan denen canlının en büyük soru işaretlerinden biri. Cevabı verilemeyen, sürekli değişen bir paradigma. Var olduğumuzdan beri varız ve her an dönüşen varlıklar olarak yok olmaya […]

0