Kızlar Atakta Projesi Sosyal Etki Ölçümlemesi

kizlar atakta scubaOkuyacağınız sosyal etki raporu, proje faaliyetlerine başlamadan çok önce planlanmış, sonuçları, analiz edeceğimiz indikatörler, veriler ve kayıtlar belirlenmiş, ön hazırlıklar buna göre kurgulanmıştır. Tüm bu çaba, öz eleştirimizi yapmak, sorunun kaynağına inip ona alternatif çözümler bulup bulamadığımızı görmek, objektif olarak, yazılı olarak KA’yı geleceğe taşımak adına önemliydi. Bizler, sosyal, toplumsal, bireysel, ulusal, evrensel; somut, olumlu “İYİ” değişimlerin / etkilerin peşindeyiz. Çok basit bir sorudur, “Evet, şunu yaptın ama ne değişti, değişecek?” Hep sormamız, hiç aklımızdan çıkarmamız gereken bir soru gerçekten.

İlerleyen sayfalarda KA’da doğrudan ya da dolaylı yer almış bireylerin duygularına tanık olacaksınız. Sadece katılımcıların değil, eğitmenlerin, gönüllülerin, gönül elçilerinin ve ekibin düşüncelerini okuyacaksınız. İçeriğinde bazen tutulan bir günlüğe, bazen bilimsel bir araştırmanın özetine yer açarak sosyal etkinin çeşitli yönlerini zenginleştirerek vermeye çalıştık. Özenle tutulmuş bu verilerin hem arşiv olarak geleceğe taşınmasını önemsiyor hem de 2020 stratejik hedeflerimize ışık tutmasını diliyoruz. Görüyoruz ki; günün sonunda onca faaliyetin, koşturmacanın, inişli çıkışlı duygusal günlerin ardından bireysel dünyalarımıza, katılımcılarımıza, çevremize, kısacası dolaylı dolaysız tüm paydaşlarımıza olumlu etki etmeyi başarmışız.

 BAŞLIKLAR HAKKINDA

Verileri on altı başlıkta, kategorik bazda sıralarken projenin kendi içindeki tutarlılığını ve hedeflerini değerlendirmenin önemli olduğunu düşündük. Ekip, hedefler, katılımcı gruplar, faaliyetler, katılımcı ve gönüllü değerlendirmeleri, performans analizleri, sosyolojik ve psikolojik yorumlar, mekânın özellikleri, eğitim programının detayları, arşivlerimiz, videolar, kadının güçlenmesi prensipleri ve gelecek planlarımız… İzlediğimiz sıralamayla koyduğumuz hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı sorgulamak ve bu hedeflerin sosyal etki değerinde yarattığı izdüşümleri takip etmek okuyucu açısından mümkün olacaktır.  Sonuç olarak KA denemeye EVET diyecek genç kızlara özgüven kazandıran bir açık hava deneyim programıdır. Programın içeriğindeki atölye başlıkları ve eğitim modülleri bütünün parçasıdır ve her şey faaliyetler akışının uygulama biçiminde ve bireye etkisinde anlam kazanır.  Bu anlamı ölçümlemeye çalıştığımız öznel iyi oluş ve odak grup bölümlerinde çözüm yollarımızın katılımcı birey üzerindeki etkisini görebileceksiniz.

Çok önem verdiğimiz onuncu ve on birinci bölümlerde ise gönüllülük sisteminin yansımalarına yer ayırdık. Paylaşılan duyguları, anketleri ve hikayeleri olduğu gibi yayınladığımız bu bölümlerin keyifle okunacağını düşünüyoruz.

Emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim.

Gelecek, atağa kalkan gençlerin! Onların umut dolu hisleri boşuna değil…

0